Zwrot akcyzy ze Słowenii

Przewoznikom zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym przysluguje prawo do ubiegania się o zwrot części akcyzy zapłaconej w cenie paliwa napedowego zakupionego w Słowenii.

Wnioski o zwrot akcyzy nie stanowia części procedury o zwrot podatku VAT. W związku z powyższym BHI oferuje usługi polegające na załatwieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją Państwa firmy, a następnie wykonaniem wniosków o zwrot akcyzy.

Komu przysługuje zwrot akcyzy?
Przewoznikom posiadającym siedzibe na terenie UE, używajacych pojazdy o masie całkowitej powyżej 7,5 tony do ktorych napedu dokonuja zakupu oleju napedowego w Slowenii.

Okresy wnioskowania
Wnioski miesięczne, kwartalne lub roczne.
Najpóźniej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy zwrot.

Stawki zwrotu na litr oleju napędowego 

01.12.2017 - 31.12.2017: 0,09605 EUR 
01.11.2017 - 30.11.2017: 0,09605 EUR 
01.10.2017 - 31.10.2017: 0,09605 EUR 
01.09.2017 - 30.09.2017: 0,09605 EUR
01.08.2017 - 31.08.2017: 0,09605 EUR
01.07.2017 - 31.07.2017: 0,09605 EUR
01.06.2017 - 30.06.2017: 0,09605 EUR 
01.05.2017 - 31.05.2017: 0,09605 EUR
01.04.2017 - 30.04.2017: 0,09605 EUR 
01.03.2017 - 31.03.2017: 0,09605 EUR 
01.02.2017 - 28.02.2017: 0,09605 EUR 
01.01.2017 - 31.01.2017: 0,09605 EUR 

Więcej szczegółów dotyczących niezbędnej dokumentacji do wykonania wniosków o zwrot akcyzy w ramach usług oferowanych przez BHI uzyskają Państwo kontaktujac sie z nami.

 

 

bh international momsagentur aps
Thorsvej 8
Postbox 222
DK-6330 Padborg
Telefon: +45 7367 0160
Fax: +45 7367 0165
Nr. NIP: DK11189695

Zwrot VAT

Telefon: +45 7367 0160
E-mail: info@bhi.dk


Zwrot akcyzy

Telefon: +45 7367 0860
E-mail: diesel@bhi.dk

Ksiegowosc

Telefon: +45 7367 0868
E-mail: account@bhi.dk